สาระบรรจุภัณฑ์

PET ฟิล์มที่มีคุณภาพสูง จุดเด่นของฟิล์มชนิดนี้ คือ การทนต่ออุณภูมิที่ไม่ว่าจะอยู่ในอุณภูมิใดก็ตามและความแข็งแรงของฟิล์มที่ มีอัตราการยืดหดและเสียรูปทรงน้อย

BOPP ฟิล์มที่มีคุณสมบัติเป็น Base film ซึ่งจะอยู่ชั้นนอกสุด ซึ่งทำหน้าที่ในการรับหมึกพิมพ์นั้นเอง ฟิล์มชนิดนี้เป็นฟิล์มที่นิยมใช้กันอย่างมาก เนื่องจากราคาค่อนข้างต่ำ ส่วนคุณสมบัติการป้องกันต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

CPP ฟิล์มที่สามารถเป็นได้ทั้ง Base film และ Sealing film ฟิล์มชนิดนี้มีคุณสมบัติที่เด่นชัดคือ สามารถซีลขึ้นรูปได้ นิยมใช้กันอยู่เสมอในบรรจุภัณฑ์ที่มีสองโครงสร้าง แต่การใช้แบบสองโครงสร้าง ควรจะคำนึงถึงคุณสมบัติการปกป้องสินค้าด้วย เพราะฟิล์มชนิดนี้ถือเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติปานกลางเท่านั้น

Nylon ฟิล์มที่นิยมใช้สำหรับซองบรรจุภัณฑ์อาหารแช่ แข็ง เพราะคุณสมบัติที่เด่นชัดของฟิล์มชนิดนี้ คือ สามารถทนความเย็นได้ดีมาก ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารแช่แข็ง คุณสมบัติการปกป้องสินค้าอาจจะไม่ได้สูงมากนัก แต่ก็ถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมเช่นกัน

LLDPE ฟิล์มที่อยู่ในโครงสร้างชั้น Sealing film ถือเป็นชั้นในสุดซึ่งสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ฟิล์มชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นคือ การซีลขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ที่ดีมากๆ ซึ่งถือเป็นตัวเลือกแรกๆในชั้น Sealing film ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย