ม้วนฟิล์ม OPP ติดฉลาก

เราผลิตม้วนฟิล์ม OPP สำหรับติดฉลากขวด ด้วยเครื่องพิมพ์ 8 สี จะได้ฉลากสีสันสวยงาม ขนาดแม่นยำตามที่ต้องการ