ม้วนฟิล์มลามิเนต

เราผลิตม้วนฟิล์มลามิเนตคุณภาพสำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติด้วยชั้นฟิล์มหลากหลายประเภทตรงตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์